Ereleden en leden van Verdienste

Ereleden zijn mensen die bijzonder belangrijk voor de vereniging zijn geweest en daarom een speciale vermelding verdienen. Ons oudste erelid op dit moment is dhr. mr. L.C.H. (Bert) Karstanje. Hij is in de jaren '70 drie jaren achtereen actief geweest als bestuurslid en is veertig jaar later nog steeds bij de vereniging betrokken door het geven van zijn kundige juridische advies. 

Sinds de wissel-ALV van september 2018 heeft De Schuit een nieuw erelid, Jurian Kaptein. Jurian Kaptein is lid geworden in 1995 en heeft sindsdien veel betekend voor De Blauwe Schuit. Met name in de periode van de oprichting van het Universitair Watersport Centrum heeft hij veel bijgedragen. In eerste instantie heeft hij onderhandeld vanuit een stichting die bestond uit leden van Asopos, Levitas, LSD en De Blauwe Schuit. Die stichting kon vanuit de verenigingen nadenken over nieuwbouw en was contactpersoon tussen de verenigingen/stichtingen, de SLS (de oude DUWO) en de Universiteit. Later heeft Jurian Kaptein dit vanuit de Universiteit gedaan. Tijdens de onderhandelingen heeft hij veel voor elkaar gekregen voor De Blauwe Schuit. Binnen het SBH is hij contactpersoon naar de kleine Vereniging Van Eigenaren (VVE), waar hij de voorzitter van is, en binnen de kleine VVE contactpersoon met de DUWO. 

In november 2018 heeft het Steigerblad Jurian geïnterviewd, dit interview is te lezen via deze link.

Leden van verdienste zijn mensen die nog lid zijn van De Blauwe Schuit, die voor iets buitengewoons en structureels hebben gezorgd in de vereniging. Het concept is een tijd weg geweest, maar op de ALV van 25 juni 2015 is er nieuw leven in geblazen. Het is belangrijk dat leden van verdienste voorgedragen worden door de ALV, dus heb jij een onderbouwd idee wie lid van verdienste zou kunnen zijn? Stuur een e-mail met motivatie naar bestuur@blauweschuit.com. 

Eric van den Bandt werd in 2015 ons eerste lid van verdienste van De Blauwe Schuit. Sinds zijn bestuursjaar in 2007-2008 (Cordon Bleu) heeft hij een onmisbare rol in de vereniging. Hij is instructeur in alledrie de boottypes, betrokken geweest bij veel commissies, in het bijzonder bij de ExCie, en sinds een aantal jaar gezeteld in Stichting het Blauwe Huis. Dat is de stichting die mogelijk maakt dat De Schuit gehuisvest is in zijn schitterende Pand. Ten slotte zijn bijna alle foto's die je op de website van De Schuit ziet, door Eric gemaakt!

Op de ALV van maart 2017 werd dit selecte gezelschap van een man uitgebreid naar 4 Leden van Verdienste.

Jesper Tijhuis werd lid in 2010 en heeft zich op verschillende manieren ingezet voor commissies als de ComOp en het Pand. Wat Jesper als lid met name bijzonder maakt is zijn zes jaar lange bijdrage aan de WRAK. In die tijd is hij van grote betekenis geweest voor het vergroten van de schaal van onze verenigingsfeesten, die mede dankzij hem van de soos naar de loods zijn verplaatst. Verder heeft hij driemaal in het bestuur van herendispuut Hybris gezeten waarin hij zorgde voor een goede samenwerking tussen dispuut en vereniging.

Johan van Veen werd lid van de Schuit in 2009 en was deel van het bestuur Ruimschoots in 2010-2011. Hij heeft  zich al jaren ingezet voor onder andere de KlusCie, ComOp en WZC. Johan is instructeur in de boottypes Valk en RS500. Een van zijn grootste bijdragen was de enorme betrokkenheid bij het standaardiseren van de RS500 binnen onze vereniging. Vandaag de dag geeft hij nog steeds waanzinnig veel  instructie, en zet hij zich al  5 jaar in voor de ExCie. Op WK's en andere grote evenementen draagt hij bij aan onze naamsbekendheid door onder onze naam mee te zeilen.

Niek van der Kooy werd lid in 2011 en maakte deel uit van het bestuur Optimistisch in 2013-2014. Niek heeft zich nonstop ingezet voor de vereniging, bouwde het debiteurensysteem en maakte de algemene machtiging mogelijk. Twee dingen die niet meer weg te denken zijn van de Schuit en het leven van de quaestor wordt er een stuk makkelijker van. Sinds zijn bestuursjaar is hij nog ieder jaar betrokken bij de overdracht met de quaestor en is een vraagbaak voor latere besturen. Niek hielp meerdere jaren met het Watersport feest organiseren en leverde met de TweakCie een uitzonderlijke bijdrage aan het maken van onze huidige site. Verder is hij instructeur in RS500 en versterkt vanuit die rol de ExCie.